Roostergegevens CSG Liudger en HAVOtop

 

Roosters Leerlingen HAVOtop en GT3 en GT4

        Per 16-01-2017

        Per 19-12-2016

 

Roosters Docenten

        Per 16-01-2017

        Per 19-12-2016

 

Roosters Klassen

        Per 16-01-2017

        Per 19-12-2016

 

Roosters Lokalen

        Per 16-01-2017

        Per 19-12-2016

 

Opmerkingen bij het rooster 2016-2017

 

Toetsen periode 2 van havo-4

 

Toetsen toetsweek 2 havo 5

 

Toetsen toetsweek 2 havo 4

 

Voetbaltoernooi