Roostergegevens CSG Liudger en HAVOtop

 

Roosters Leerlingen HAVOtop en GT3 en GT4

        Per 29-08-2016

        Per 03-10-2016

 

Roosters Docenten

        Per 29-08-2016

        Per 03-10-2016

 

Roosters Klassen

        Per 29-08-2016

        Per 03-10-2016

 

Roosters Lokalen

        Per 29-08-2016

        Per 03-10-2016

 

Opmerkingen bij het rooster 2016-2017

 

Toetsen periode 1 van havo-4

 

Toetsen toetsweek 1 havo 5

 

Toetsen toetsweek 1 havo 4