Roostergegevens CSG Liudger en HAVOtop

 

Roosters Leerlingen HAVOtop en GT3 en GT4

        Per 16-01-2017

        Per 30-01-2017

 

Roosters Docenten

        Per 16-01-2017

        Per 30-01-2017

 

Roosters Klassen

        Per 16-01-2017

        Per 30-01-2017

 

Roosters Lokalen

        Per 16-01-2017

        Per 30-01-2017

 

Opmerkingen bij het rooster 2016-2017

 

Toetsen periode 3 van havo-4

 

Toetsen toetsweek 3 havo 5

 

Toetsen toetsweek 3 havo 4

 

Voetbaltoernooi

 

Link voor Sportklas THS